V247 Mobile and Pinless

Xin thông báo

Đăng tại Uncategorised

Kính thưa quý vị 

Hiện tại có những số phone mạo danh công ty Viễn Liên 247 gọi để làm phiền khách hàng của chúng tôi. Mục đích những cuộc gọi giả danh này là muốn mời chào nạp tiền, giới thiệu khuyến mãi hay các dịch vụ khác cần khách hàng phải cung cấp thông tin thẻ. Viễn Liên 247 không gọi quảng cáo mua phút qua phone. Chúng tôi xin khuyến cáo quý khách hàng nên cẩn thận để tránh rủi ro mất tiền hay các thông tin cá nhân.

Xin liên lạc công ty Viễn Liên 247 - 909.999.8247 khi quý vị cần bất kỳ thông tin hỗ trợ nào.

Chân thành cám ơn quý vị.