V247 Mobile and Pinless

Đặc điểm


Đặc điểm điện thoại Pinless V247  

    Âm thanh rõ ràng
    Gọi phút nào tính phút đó
    Không cần bấm số PIN
    Không cần ký hợp đồng
    Không cần đổi công ty điện thoại
    Không lệ phí hàng tháng hay phụ phí
    Không hết hạn sử dụng
    Kết nối toàn cầu
    Trả tiền, quản lý, in hóa đơn trên mạng
    Nhiều chức năng đặc biệt như:

  • Chức năng bấm số nhanh
  • Chức năng cài đặt số phút cho cuộc gọi
  • Tự động chọn đường kết nối tốt nhất
  • Nhiều số điện thoại trong cùng một tài khoản có thể sử dụng cùng một lúc.

Tag