V247 Mobile and Pinless

Cách gọi Pinless

Đăng tại Hướng Dẫn
01

Bấm số tổng đài

Tùy nơi bạn sử dụng, chọn số tổng đài địa phương hay số tổng đài miễn phí (ở Mỹ, Canada) hay số tổng đài DID (ở Việt Nam).

Nghe tổng đài thông báo số tiền còn lại trong tài khoản.

02 Bấm số điện thoại muốn gọi

Nếu gọi đến số điện thoại bàn quốc tế:

Bấm liên tiếp mã số điện thoại quốc gia gọi đến, mã số điện thoại tỉnh/thành phố và số điện thoại muốn gọi, sau cùng bấm nút #

Nếu gọi đến số điện thoại di động quốc tế:

Bấm liên tiếp mã số điện thoại quốc gia gọi đến, số điện thoại di động muốn gọi, sau cùng bấm nút #

Gọi đi USA/Canada:

Bấm số 1, bấm tiếp số điện thoại cần gọi và nút #

xin đừng nhấn nút TALK hoặc SEND

Gọi Mỹ, Canada cần bấm 1. Gọi quốc tế không cần bấm 011.
Nếu bấm: 0 + điện thoại + #, tổng đài sẽ mặc định cuộc gọi về Việt Nam

Ví dụ:

Gọi từ thành phố Houston, bang Texas, USA đến số điện thoại bàn 366 8855 ở tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Cách gọi:
Bước 1: Bấm số tổng đài địa phương ở Houston 281-657-1333. Nghe tổng đài thông báo số tiền còn lại trong tài khoản V247.
Bước 2: Bấm số điện thoại ở Việt Nam: 84 251 366 8855#.
84: mã số điện thoại Việt Nam. 251: mã số điện thoại tỉnh Đồng Nai.