V247 Mobile and Pinless

Dịch vụ One Click


Chức năng US-One Click Để thuận tiện và đơn giản nhất cho quý vị sử dụng dịch vụ V247 gọi quốc tế. Công ty vừa set up một chức năng mới là One Click, với chức năng này quý vị chỉ cần set up 1 lần vào phonebook là có thể gọi quốc tế bằng dịch vụ V247 như gọi trong nước Mỹ, và đặc biệt giúp quý vị tránh được tình trạng bị charge International call.

 

Lưu ý: Sử dụng dịch vụ One Click, chúng tôi khuyên quý vị nên ngưng đường dây gọi quốc tế với nhà mạng cell phone của quý vị để tránh những trường hợp bấm nhầm số phone gọi đi khiến quý vị bị mất phí International call.