V247 Mobile and Pinless


Chương trình khuyến mãi.

• Mua $50 được tặng 10 phút gọi cho máy bàn Sài Gòn
• Mua $100 được tặng 20 phút gọi cho máy bàn Sài Gòn hoặc $25 egift Restaurant.com.

Mọi chi tiết về chương trình và dịch vụ xin liên hệ vienlien247.com hotline: 909.999.8247 & 1.888.333.1531