V247 Mobile and Pinless

Chương trình tặng lịch 2013 của v247

Từ ngày 01/11/2012, quý khách hàng nào có nhu cầu nhận lịch 2013 do công ty điện thoại V247 gởi tặng, xin gửi email (bao gồm các thông tin: họ tên, địa chỉ, và số phone đã ghi danh tài khoản với V247) về địa chỉ info@vienlien247.com, hoặc liện lạc bộ phận hỗ trợ khách hàng của VienLien247 qua số điện thọai 1.909.999.8247.

Quý khách hàng sẽ nhận được lịch trong tháng 12/2012.